Dikey Milli Hat Tipi Yangın Pompası

Dikey Milli Hat Tipi Yangın Pompaları; Yangın söndürme sistemlerinde büyük bir öneme sahiptir.Dikey milli hat tipi yangın pompaları için, sulu ve köpüklü söndürme sistemlerinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu söyleyebiliriz.Genellikle yataydan suyu emiş yaparak yatay yada dikey zona suyu basmak için dikey milli hat tipi yangın pompaları kullanılmaktadır.Sahada uygulama yapılmadan önce, uygun pompa seçimi, kapasite, hesaplamalar, tasarım v.b. çalışmaların yapılması gerekmektedir.Yangın pompaları NFPA standartları doğrultusunda UL listeli FM onaylıdır.Yangın pompalarının yapıların ihtiyaçlarına göre farklı kapasitelerde ve birden fazla çeşitleri bulunmaktadır.

Bunlar;
Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası,
Sondan Emişli Yangın Pompası,
Dikey Milli Hat Tipi Yangın Pompası,
Dikey Türbin Tipi Yangın Pompası olarak bilinmektedir. 

Yangın Pompalarının 6 ayda bir veya 12 aylık (yılda 1 kez) periyod'lar ile mutlaka bakımlarının yaptırılması gerekmektedir.Yangın pompaları, alarm veya acil durumlarda söndürme sistem tesisatlarına su pompalayabilmek ve sistemlerin sağlıklı olarak çalışabilmesi için sistemde büyük öneme sahiptirler.İşletmelerin yangın pompa bakımlarını yaptırmaları öncelikle insanların korunması ve sistem koruması açısından daha doğru ve sağlıklı olacaktır.

Sistemlerimiz;
Islak Borulu Sprinkler Söndürme Sistemleri
Kuru Borulu Sprinkler Söndürme Sistemleri
Deluge Sprinkler Söndürme Sistemleri
Preaction Sprinkler Söndürme Sistemleri
Watermist (Su Sisi) Söndürme Sistemleri
Su ve Köpük Monitör Söndürme Sistemleri
Köpüklü (Hot-foam) Söndürme Sistemleri
Yangın Dolap Söndürme Sistemleri
Yangın Hidrant Söndürme Sistemleri
Yangın Pompaları

Yangın Pompalarının Genellikle Kullanıldığı Alanlar;
Endüstriyel Tesisler
Fabrikalar
Tüneller
Enerji Santralleri
Konutlar
Rezidanslar
Alışveriş Merkezleri (AVM)
Hastaneler
Oteller
Okullar
Müzeler
Uçak Hangarları
Helikopter Hangarları
vb. alanlarda uygulama yapılmaktadır.

Yazı kaynağı CFS yangın sistemlerine aittir.

905342792247