Yangın Algılama - Yangın İhbar ve Yangın Alarm Sistem Bakımı

CFS Yangın algılama ve güvenlik sistemleri olarak; İşletmelerdeki yangın algılama, yangın ihbar ve yangın alarm sistemlerinin belirli periyodlar ile bakım ve kontrollerinin yapılması gerekmektedir.Bu bakım periyod'ları işletmenin şartları, tehlike durumu ve gereksinimleri dikkate alınarak 3 aylık, 4 aylık veya 6 aylık periyod'lar ile yapılması gereklidir.Bakım öncesi firmadan yazılı onay alınıp firmanın yetkilendirmiş olduğu personel ile yapılması doğru olacaktır.

Yangın algılama, yangın ihbar ve yangın alarm sistemlerinin bakımları sisteme bağlı tüm saha içi ve saha dışı elemanların kontrolü ile yapılmaktadır.Bunlar; Yangın algılama sistem bakımı panel fonksiyon testleri, yazılım-programlama pc haberleşme testleri, sahada bulunan tüm cihazların çalışma testleri, tüm saha cihazlarının fiziksel darbe kontrol testleri v.b. birçok çalışmaları içermektedir.

Yangın sistemlerinin kontrolleri esnasında işletme sahasında arızalı tespit edilen veya hasarlı olduğu görülen cihazlar yazılı olarak işletme yetkilisi ile birlikte kayıt altına alınıp işletmeye rapor olarak sunulmalıdır.Bakımlar esnasında yangın yönetmeliği standartlarına göre eksik veya ilave cihazlar tespit edilmesi yada ihtiyaç olması halinde işletmeye yazılı olarak bildirilmelidir.İşletme yeni alan veya alanlar oluşturması halinde yangın yönetmeliği standartlarına göre bu alanlar içinde yangın algılama sistemi yapması gerekmektedir.

Yangın algılama, yangın alarm ve yangın ihbar sistemlerinin kullanıldığı alanlara örnek vermemiz gerekirse; Endüstriyel tesisler, fabrikalar, akaryakıt dolum tesisleri, konutlar, iş merkezleri, AVM (alışveriş merkezleri), restaurantlar, bankalar, hastaneler, oteller, havaalanları, limanlar, uçak hangarları, helikopter hangarları, yüksek raflı depolar, petrol üretim tesisleri, kimyasal üretim tesisleri, gıda üretim tesisleri, tekstil üretim tesisleri, yanıcı ve parlayıcı depolar, tehlikeli tank sahaları, atık depolama tesisleri, tehlikeli atık depoları, ofisler, gemiler, tekneler ve yatlar, bakım onarım tesisleri v.b. gibi birçok alanlar diyebiliriz.

Yangın algılama, yangın ihbar ve yangın alarm sistemlerinden bu zamana kadar çalışmış olduğumuz bazı markalara örnek vermemiz gerekirse; Sıemens, honeywell, apollo, kentek, c-tec, detectomat, detnov, kilsen, zeta, oldham, prosense, mavili, teletek, code, context plus, hssd stratoss, xtralis v.b. birçok sistem olduğunu belirtebiliriz.

Yangın algılama, yangın ihbar ve yangın alarm sistem kontrolleri bu konuda yetkili firma tarafından ve uzman kişiler tarafından destek alınarak yapılmalıdır.Aksi taktirde çıkabilecek tehlike durumunda sistemlerin sağlıklı çalışabilmesi açısından çok önemlidir.Yangın algılama, yangın İhbar ve yangın alarm sistemleri TÜYAK (TÜRKİYE Yangından korunma) yönetmeliği ve NFPA (National Fire Protection Association) standartları dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

Yangın algılama ve ihbar sistemlerinin 3 aylık yada 6 aylık periyod'lar ile mutlaka bakımlarının yaptırılması gerekmektedir.Yangın alarmı veya acil durumlarda sistemlerin sağlıklı olarak çalışabilmesi için, işletmelerin yangın algılama ve ihbar sistemlerinin bakımlarını yaptırmaları öncelikle insanların korunması ve sistem koruması açısından daha doğru ve sağlıklı olacaktır.

Hizmetlerimiz;
Danışmanlık
Projelendirme
Malzeme temini
Süpervizörlük
Uygulama
Devreye alma
Kontratlı bakım

Sistemlerimiz;
İnteraktif Adresli Algılama Sistemi
Konvansiyonel Algılama Sistemi
Hava Örneklemeli Duman Algılama Sistemi
Endüstriyel Gaz Algılama Sistemi
Söndürme Kontrol Panelleri
Acil Anons ve Seslendirme Sistemi
Acil Aydınlatma ve Acil Yönlendirme Sistemi

Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Genellikle Kullanım Alanları;
Konutlar
Alışveriş Merkezleri (AVM) 
İş Merkezleri
Rezidanslar
Bankalar
Fabrikalar 
Endüstriyel Tesisler
Yakıt Dolum Tesisleri
Yemek Üretim Tesisleri
Restaurantlar
Yakıt Tankları
Rafineriler
Hastaneler 
Oteller 
Okullar
Arşivler
Müzeler
Gemiler
Yat ve Tekneler 
Uçak Hangarları
Helikopter Hangarları
vb. alanlarda uygulamalar yapılmaktadır.

Yazının kaynağı CFS Yangın sistemlerine aittir.

905342792247