Watermist (Su Sisi) Yangın Söndürme Sistemleri

Watermist (Su sisi) Yangın Söndürme Sistemi; Yüksek basınçlı su sisi oluşturarak 80 - 200 bar arası özel nozullar vasıtasıyla su pülverize edilerek micro su damlacıkları haline getirilir. Watermist (su sisi) söndürme sistem yüksek hızda alana boşaltma yapılır. İnsan bulunan alanlarda rahat ve güvenli bir şekilde kullanılabilir.Watermist Söndürme sisteminin söndürücü ve test maliyeti düşüktür.Watermist söndürme sistemi yanıcı sıvılarda etkili söndürme özelliğine sahip olmak ile birlikte, ürünlerin veya  eşyaların korunmasında kullanılabilir.Ortamdaki ısıyı emerek ve oksijen seviyesini düşürerek söndürme yapar.Hem lokal hemde hacim içi söndürmeye uygun bir sistem'dir.Uygun nozullar kullanılarak NFPA 750 veya CEN TS 14972’e standartlarına göre tasarımları yapılmaktadır.Watermist 3 ayrı gruba ayrılmaktadır.Bunlar;

Watemist Düşük Basınçlı Sistemler - 12,1 bar,
Watermist Orta Basınçlı Sistemler - 12,1 - 34,1 bar,
Watermist Yüksek Basınçlı Sistemler - 34,1 bar,

Düşük basınçlı sistemler; Genellikle pompa (elektrikli veya dizel) vasıtası ile sağlanan, su deposu ihtiyacı olan standart sprinkler sistemlerine benzer şekilde tasarımları yapılan sistemlerdir.Sistemler, ıslak borulu, kuru borulu, deluge ve pre-action olarak dizayn edilebilmektedir.

Yüksek basınçlı sistemler; Genellikle tek'li veya çoklu silindirlerden oluşan sistemlerdir.Tetikleme sistemleri gazlı söndürme sistemleri ile birebir aynıdır.Kullanım alanları düşük basınçlı sistemlere göre daha kısıtlıdır.Bundan dolayı sızdırmazlık faktörü önem kazanır.

Watermist söndürme sistemi kurulacak alanın öncelikle; Ölçülerinin doğru alınıp, boru çaplarının, boşaltma başlıklarının, silindir kapasitelerinin, pompa kapasitelerinin doğru bir şekilde hidrolik hesaplamaların yapılması gerekmektedir.Hidrolik hesplamaların ve sahada uygulamaların mutlaka uzman kişiler tarafından yapılması sistemlerin sağlıklı çalışabilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Watermist (Su Sisi) söndürme sistemleri; Altyapı sistem borulaması çelik paslanmaz borular ile yapılır.Sızdırmazlığın sağlanamayacağı alanlar için uygun sistemler'dir.FM 200 veya NOVEC 1230 gazlı söndürme sistemleri gibi sızdırmazlık şartı istenen alanlar için, watermist sistem uygulaması yapılması çok daha uygundur.FM 200 veya NOVEC 1230 gazlı söndürme sistemlerine göre soğutma etkisi daha fazla olup, toksik madde içermez.CO2 (Karbondioksit) gazlı söndürme sistemlerine göre toksik madde içermez ve soğutma etkisi fazladır.İnert gazlı söndürme sistemleri gibi çok büyük yada geniş alanlara ihtiyaç duyulmaz.İnert gazlı söndürme sistemlerine göre soğutma etkisi daha fazladır.

Sprinkler söndürme sistemi gibi çok fazla suya ihtiyaç gerek duyulmaz.Sprinkler söndürme sistemlerinin kullanmış olduğu su miktarının %10 ile %20' si kadar çok daha düşük miktarda su kullanımı ile çalışma yapmaktadır.Sprinkler söndürme sistemlerindeki gibi çok daha büyük boru çaplarına ihtiyaç yoktur.Ortamdaki sıcaklığı 1 dakika kadar kısa bir süre içerisinde 900C° den  50C° ye kadar düşürür.Köpüklü söndürme sistemlerine göre daha hızlı boşaltma etkisi gösterir.Köpüklü söndürme sistemlerine göre daha çevrecidir.

Watermist (Su sisi) söndürme sistemlerinin 3 aylık yada 6 aylık periyod'lar ile mutlaka bakımlarının yaptırılması gerekmektedir.Yangın alarmı veya acil durumlarda sistemlerin sağlıklı olarak çalışabilmesi için, işletmelerin watermist (su sisi) söndürme sistemlerinin bakımlarını yaptırmaları öncelikle insanların korunması ve sistem koruması açısından daha doğru ve sağlıklı olacaktır. 

Sistemlerimiz;
Islak Borulu Sprinkler Söndürme Sistemleri
Kuru Borulu Sprinkler Söndürme Sistemleri
Deluge Sprinkler Söndürme Sistemleri
Preaction Sprinkler Söndürme Sistemleri
Watermist (Su Sisi) Söndürme Sistemleri
Su Monitör Söndürme Sistemleri
Yangın Dolap Söndürme Sistemleri
Yangın Hidrant Söndürme Sistemleri
Yangın Pompaları

Watermist (Su Sisi) Söndürme Sistemi Kullanım Alanları;
Türbin Jeneratörleri 
Endüstriyel Alanlar
Yanıcı ve Parlayıcı Sıvı Madde Alanları 
Kimyasal Boya Depoları 
Bilgi İşlem Merkezleri 
Müzeler
Arşivler
Yağ Tankları
Cips Frayerleri
Motor Pompa Odaları
vb. alanlarda uygulama yapılmaktadır.

Yazının kaynağı CFS Yangın sistemlerine aittir.

905342792247