Hava Örneklemeli Duman Algılama Sistemleri

Hava Örneklemeli Duman Algılama Sistemleri; Bu sistemde muhafaza edilmesi gereken bölgelerden çektiği hava, bir boru ağı yardımıyla dedektöre yollanır.Dedektör; yüksek hassasiyete sahiptir.Uyarı sinyali verilmesi sonucunda işlem başlar.Kurulum maliyeti açısından oldukça avantajlı olan bu sistem; rutin bakım açısından da sorun teşkil etmemektedir.Giriş-bakım sorunlarının olduğu yerlerde, atrium, yüksek yapı, yapı boşlukları, karmaşık çatı yapıları, kurulumun gözükmemesi gereken yerler gibi yüksek koruma istenen bölgelerde, toz ve kir gibi çevre kirliliğinin olduğu alanlarda kullanılmaktadır.Birincil örnekleme ve ikincil örnekleme olmak üzere 2 türü bulunmaktadır.

Birincil Örnekleme Sistemi: Bu sistemde; 1500 metreküp hacme sahip bir dedektör kullanılmaktadır.Korunan bölgedeki duman taneciklerinin havalandırma sisteminden geçeceği düşüncesiyle çalışmaktadır.1 m/s’den fazla hava hızının olduğu durumlarda kullanılmaktadır.Hava koşullandırma sistemleriyle birlikte kullanılması durumunda performansı optimuma çıkmaktadır.

İkincil Örnekleme Sistemi: Boru ağında yer alan numunelik deliklerle analiz işlemi gerçekleşmektedir.Hava hareketlerinin yavaş olduğu durumlarda tercih edilir.Boru ağında yer alan deliklerin çapları; hidrolik hesap programı yardımıyla belirlenmektedir.Yüksek depo ve atrium gibi, tavan yüksekliğinin fazla olduğu bölgelerde; çok seviyeli numune deliklerinin kullanılması uygun görülmektedir.

Hava Örneklemeli Duman Dedektörlerinin Hassasiyeti
Bu sistem; hassasiyeti sayesinde can ya da mal kaybına neden olabilecek durumlarda olası zararların önüne geçmektedir.Yangına yüksek hassasiyet göstererek, yangının erken evrelerde tespit edilmesine olanak sağlamaktadır.3 farklı hassasiyet seviyesi bulunmaktadır.Normal noktasal duman dedektörünün hassasiyeti bunlar arasında 1. Sırada yer almaktadır.Arttırılmış hassasiyette % 2’nin üzerinde daha iyi verim alınmaktadır ve yüksek hassasiyette ise; % 0,8’den daha iyi verim alınmasını sağlamaktadır.

Birden fazla noktasal duman dedektörüyle ortaya çıkan hassasiyet; sadece bir tane yüksek hassasiyetli hava örnekleme dedektörüyle sağlanabilmektedir.Aynı zamanda noktasal dedektörlerin kullanılamadığı alanlarda da düzenleme yapabilmektedir.Boru sistemi dahil olmak üzere, kurulumu ve bakımı noktasal dedektörlere oranla hem daha az maliyetli, hem de daha basit olmaktadır.Bir dedektörde % 0.05 duman yoğunluğuna göre ayar yapılmışsa; 20 delikli bir sistemde ortalama % 1 sistem duyarlılığı olacaktır.Hava örneklemeli sistemde en sık kullanılan dedektörler; ışık dağıtıcılı dedektörlerdir.Bunun birçok nedeni vardır.Ancak özellikle; kirliliğe neden olmaması ve uzun ömre sahip olması en önemli etkenler arasında yer almaktadır.Özellikle de kirli ve tozlu ortamlarda; Işık dağıtıcılı dedektörlerden daha yüksek performans gösteren başka bir dedektör daha yoktur.

Yangın algılama ve ihbar sistemlerinin 3 aylık yada 6 aylık periyod'lar ile mutlaka bakımlarının yaptırılması gerekmektedir.Yangın alarmı veya acil durumlarda sistemlerin sağlıklı olarak çalışabilmesi için, işletmelerin yangın algılama ve ihbar sistemlerinin bakımlarını yaptırmaları öncelikle insanların korunması ve sistem koruması açısından daha doğru ve sağlıklı olacaktır. 

Sistemlerimiz;
İnteraktif Adresli Algılama Sistemi
Adresli Algılama Sistemi
Konvansiyonel Algılama Sistemi
Hava Örneklemeli Duman Algılama Sistemi
Endüstriyel Gaz Algılama Sistemi
Söndürme Kontrol Panelleri
Acil Anons ve Seslendirme Sistemi
Acil Aydınlatma ve Acil Yönlendirme Sistemi 

Genellikle Kullanım Alanları;
Soğuk Hava Depoları
Yüksek Raflı Depolama Alanları
Sıcak Alan Veya Bölümler
Fabrikalar
Bilgi İşlem Merkezleri
Sistem Odaları
Server Odaları
Elektrik Pano Odaları
Ups ve Akü Odaları 
vb. alanlarda uygulama yapılmaktadır.                                          

Beam (Işık Dağıtıcılı) Dedektörler;
İlgili bölgeye giren hava; yüksek enerjili ışık kaynağında gönderilmektedir. Eğer havada duman parçacıkları var ise; ışığın dağılmasına neden olmaktadır. Dağılan ışığın miktarı da duman miktarıyla doğru orantılı olmaktadır. Katı hal ışık alıcısı tarafından analiz edilmektedir ve tozlardan korunmak amacıyla bu sistemde karmaşık filtre ya da toz engelleyici kullanılmaktadır.

Yazının kaynağı CFS Yangın sistemlerine aittir.

905342792247