Sprinkler Köpük Boşaltma Başlıkları

CFS Yangın algılama ve söndürme sistemleri olarak; Sprinkler, köpüklü yangın söndürme sistemlerinde kullanılan su ve köpüğün boşaltılmasını sağlayan boşaltma başlıkları olarak bilinmektedir.Sprinkler köpük boşaltma başlıkları genelde ıslak borulu sistem, kuru borulu sistem, deluge ve preaction yangın söndürme sistemlerinde kullanılmaktadır.Günümüzde endüstriyel tesisler yada fabrikalar gibi bir çok riskli ve tehlikeli yapıların raflı yüksek depolama, üretim tesisleri, tank sahaları, yakıt depoları v.b. alanlarında kurulumları yapılmaktadır.Bu yangın sisteminde su ile birlikte köpüğün tesisattan basınçlı bir şekilde boşaltılmasını sağlamak amacıyla tesislerde yangın pompaları dizayn edilmektedir. 

Sprinkler köpük başlıkları için köpüklü yangın söndürme sistemleri kurulmadan önce saha keşfi yapılıp mevcut proje detayları dikkat alınarak, tasarım ve hidrolik hesaplamaların yapılması gerekmektedir.Bu hesaplamalar TÜYAK (TÜRKİYE Yangından korunma yönetmeliği) ve NFPA (National Fire Protection Association) standartları dikkate alınarak yapılmalıdır.Aynı zamanda hesaplamalar binanın yapısı, tehlike sınıfı ve alan yüzölçümü m² dikkate alınarak yapılmakta olup, buna göre tasarım ve hidrolik hesaplamalar değişiklik göstermektedir.Hesaplamaların ve sahada uygulamanın uzman kişiler tarafından yapılması sistemin sağlıklı çalışabilirliği açısından çok doğru olacaktır. Aynı zamanda sprinkler köpüklü söndürme başlıklarının mutlaka UL/FM onaylı olarak kullanılması gereklidir.  

Öncelikle Sprinkler köpüklü yangın söndürme sistemi ürünlerinin kurulumu yapılmadan önce; Yangın pompa kapasitesi, yangın pompa adeti, yangın pompa seçimi, su deposu hacmi, sprinkler tipi, sprinkler adeti, sprinkler çapı, köpük konsantresi, boru çapı, boru metrajı, boru montaj güzergahı gibi detayların tasarım ve hidrolik hesaplamaları yapılarak belirlenmelidir.Sprinkler köpük boşaltma başlıklarının açık ve kapalı tip olanları da mevcuttur.Sprinkler köpük boşaltma başlıklarının kullanım alanı, ısı değeri ve sprinklerin tipine göre birden fazla çeşitleri bulunmaktadır.Sprinkler köpük boşaltma başlıklarına örnek vermek gerekirse; Upright (Dik tip) sprinkler, pendent (Sarkık tip) sprinkler, sidewall (Duvar tipi) sprinkler, köpük nozulları, hg nozullar v.b. gibi birçok sprinkler çeşiti olduğunu söyleyebiliriz. 

Köpük çeşitleri de kullanım alanlarına göre farklılık göstermekte olup, birden fazla çeşiti bulunmaktadır.Köpük konsantre çeşitlerine örnek vermek gerekirse; Alkole Dayanıklı Köpük Konsantresi (AR), Film Yapıcı Köpük Konsantresi (AFFF), Protein Bazlı Köpük Konsantresi (P), Flouroprotein Bazlı Köpük Konsantresi (FP), Film Yapıcı Flouroprotein Bazlı Köpük Konsantresi (FFFP), Diğer Sentetik Bazlı Köpük Konsantreleri v.b. köpük konsantreleri olduğunu söyleyebiliriz.Özellikleri ile birlikte diğer köpük konsantrelerine örnek vermek gerekirse, aşağıdaki gibidir;


1) P: Standart proteinli köpüklü söndürme maddesi
2) FP: Flor proteinli köpüklü söndürme maddesi
3) FFFP: Sulu film oluşturan proteinli köpüklü söndürme maddesi
4) FFFP/AR: sulu film oluşturan, alkole dirençli protein köpüklü
söndürme maddesi
5) MBS: Çok amaçlı köpüklü madde
6) S/AR: sentetik, florsuz, alkole dirençli köpüklü söndürme
maddesi
7) AFFF: sentetik, sulu film oluşturan
Köpüklü söndürme maddesi
8) AFFF/AR: sentetik, sulu film oluşturan, alkole dayanıklı
köpüklü söndürme maddesi
9) AFFF, AFFF/AR ve FFFP köpüklü söndürme maddeleri tanker yangınlarında olduğu gibi, madeni yağ ürünleri üzerine köpüksüz olarak kolayca uygulanabilir
böylece daha uzağa püskürtebilme imkanı sağlanır. 

Yangın köpüğü nasıl söndürme işlemi yapar; Dört koşul yerine geldiğinde yanma işlemi meydana gelir: Bir yanıcı madde, yanma prosesi için gerekli olan atmosferik oksijen, yanıcı madde/oksijenin doğru miktar oranı ile ilgili ateşleme ısısı gereklidir. Bu koşullardan birinin eksik olması halinde yangın çıkmaz. Kimyasal açıdan bakıldığında yanma, yanıcı madde ile atmosferik oksijen arasında ateşleme ısısı tarafından tetiklenen, hızlı bir şekilde yayılan bir reaksiyondur. Bir ateşi söndürmek içinse yanıcı maddenin atmosferik oksijenden ayrılması veya ateşleme ısısının altına düşecek şekilde soğutulması gerekir. Yangın söndürme köpüğü, doğru kullanıldığında tam da bu etkiyi yaratmaktadır.

Son gelen yönetmelikle birlikte, bazı binalarda ve çeşitli yapılarda sprinkler söndürme sistemlerinin kullanılması zorunlu hale gelmiştir.Buna göre aşağıdaki alanlarda sprinkler söndürme sistemleri zorunludur.  

Büro ve konut dışında kalan yüksek binalar,
Yüksekliği 30.50 metreden fazla olan büro alanları,
Yüksekliği 51.59 metreden fazla olan apartmanlar,
20’den fazla araç kapasitesine sahip olan ve birden fazla bodrum katı bulunan kapalı otoparklar, toplam alanı 600 m2'den büyük otoparklar,
200’den fazla yatak sayısına sahip olan pansiyon, otel ya da misafirhaneler,
Kullanım alanı 2000 metrekarenin üzerinde olan mağaza, alışveriş merkezleri, eğlence mekanları, toplantı yerleri ve geniş çaplı işletmeler.

Köpüklü söndürme sistemleri; Öncelikle can ve mal kaybının önüne geçilmesi amacıyla yangından korunma yönetmeliği ve NFPA 11 - NFPA 16 standartları gereği bu sistemlerin yapılması zorunludur.

Sulu ve köpüklü söndürme sistemlerinin 3 aylık yada 6 aylık periyod'lar ile mutlaka bakımlarının yaptırılması gerekmektedir.Yangın alarmı veya acil durumlarda sistemlerin sağlıklı olarak çalışabilmesi için, işletmelerin sulu ve köpüklü söndürme sistemlerinin bakımlarını yaptırmaları öncelikle insanların korunması ve sistem koruması açısından daha doğru ve sağlıklı olacaktır.  

Sistemlerimiz;
Islak Borulu Sprinkler Söndürme Sistemleri
Kuru Borulu Sprinkler Söndürme Sistemleri
Deluge Sprinkler Söndürme Sistemleri
Preaction Sprinkler Söndürme Sistemleri
Watermist (Su Sisi) Söndürme Sistemleri
Su ve Köpük Monitör Söndürme Sistemleri
Yangın Dolap Söndürme Sistemleri
Yangın Hidrant Söndürme Sistemleri
Yangın Pompaları  

Genellikle Kullanım Alanları;
Endüstriyel Tesisler
Yemek Üretim Tesisleri
Kimya Fabrikaları
Enerji Santralleri
Rafineriler
Yakıt Tank Tankları
Sundurma Altları
Yanıcı Sıvı Depolama Alanları
Yanıcı Katı Depolama Alanları 
Parlayıcı ve Patlayıcı Alanlar
Tehlikeli Atık Depoları
Müzeler
Uçak Hangarları
Helikopter Hangarları
vb.alanlarda uygulama yapılmaktadır.  

Yazı kaynağı CFS Yangın sistemlerine aittir.

905342792247