Sulu Yangın Söndürme Sistemleri

CFS Yangın algılama ve söndürme sistemleri olarak; Sulu yangın söndürme sistemlerinin birden fazla çeşitleri bulunmaktadır.Sulu söndürme sistemleri binaların korunması hakkındaki yönetmelik gereği, öncelikle can ve mal kaybının önüne geçilmesi amacıyla dizayn ve tasarımlarının yapılması zorunludur.Yanıcı ve parlayıcı madde, yüksek raflı sıralama düzeni olup olmadığı, donma riski olup olmaması, yangın tehlike risk grubu ve buna bağlı olarak ayarlanan debi, boru montaj güzerğahı, hidrolik hesaplar ve detaylar dikkate alınarak çalışmalar yapılır.Buna göre kullanılacak sprink tipi, sprink ısı derecesi, alarm vanası ve ekipmanları da seçilmektedir.Yangın yönetmeliği gereğince endüstriyel tesisler, fabrikalar, konutlar, hastaneler, avm'ler, oteller ve bir çok yatay ve dikey yapıların genelinde bu sistemlerin yapılması gerekmektedir.

Sprinkler; sulu ve köpüklü söndürme sistemlerinde kullanılan, su ve köpüğün boşaltılmasını sağlayan boşaltma başlıkları olarak bilinmektedir.Günümüzde konutlar yada fabrikalar gibi bir çok riskli ve tehlikeli yapıların depolama, raflı yüksek depolama, ofisler, katlar, üretim tesisleri v.b. alanlarında kurulumları yapılmaktadır.Bu yangın sisteminde suyun veya su ile birlikte köpüğün tesisattan basınçlı bir şekilde boşaltılmasını sağlamak amacıyla tesislerde yangın pompaları dizayn edilmektedir.

Sprinkler sistemleri kurulmadan önce saha keşfi yapılıp mevcut proje detayları dikkat alınarak, tasarım ve hidrolik hesaplamaların yapılması gerekmektedir.Bu hesaplamalar TÜYAK (TÜRKİYE Yangından korunma yönetmeliği) ve NFPA (National Fire Protection Association) standartları dikkate alınarak yapılmalıdır.Aynı zamanda hesaplamalar binanın yapısı, tehlike sınıfı ve alan yüzölçümü m² dikkate alınarak yapılmakta olup, buna göre tasarım ve hidrolik hesaplamalar değişiklik göstermektedir.Hesaplamaların ve sahada uygulamanın uzman kişiler tarafından yapılması sistemin sağlıklı çalışabilirliği açısından çok doğru olacaktır. Aynı zamanda sprinkler söndürme başlıklarının mutlaka UL/FM onaylı olarak kullanılması gereklidir.

Sprinkler yangın söndürme sistemi ürünlerinin kurulumu yapılmadan önce; Pompa kapasitesi, pompa adeti, pompa seçimi, su deposu hacmi, sprinkler çapı, sprinkler adeti, sprinkler ısı derecesi, boru çapı, boru metrajı, boru montaj güzergahı gibi detaylar tasarım ve hidrolik hesaplamaları yapılarak belirlenmelidir.Sprinklerin ısı değerlerine ve sprinkler tipine göre birden fazla çeşitleri bulunmaktadır.Bunlardan bazılarına örnek vermek gerekirse; Upright (Dik tip), pendent (Sarkık tip), sidewall (Duvar tipi), Esfr tip  v.b. bir çok çeşiti olduğunu söyleyebiliriz.

Farklı modelleri bulunan sprinkler söndürme sistemlerinin çok çeşitli ekipmanları da bulunmaktadır.Bunlar şu şekildedir;

Islak alarm vanaları ve aksesuarlar,
Kuru tip alarm vanaları ve aksesuarlar,
Deluge alarm vanaları ve aksesuarlar,
Preaction alarm vanaları ve aksesuarlar,
OS&Y tipi vanalar,
Kelebek tipi vanalar,
Akış monitor switchleri,
Vana açık ve kapalı monitor switchleri,
İtfaiye bağlantı başlıkları,
Test ve drenaj vanaları,
Debi ölçmeye yarayan cihazlar,
Flow metre cihazları,
Basınç anahtarları,
Küresel vanalar,
Gate vanalar,
Check vanalar.
Vb.
Son gelen yönetmelikle birlikte, bazı binalarda ve çeşitli yapılarda sprinkler söndürme sistemlerinin kullanılması zorunlu hale gelmiştir.Buna göre aşağıdaki alanlarda sprinkler söndürme sistemleri zorunludur.

Büro ve konut dışında kalan yüksek binalar,
Yüksekliği 30.50 metreden fazla olan büro alanları,
Yüksekliği 51.59 metreden fazla olan apartmanlar,
20’den fazla araç kapasitesine sahip olan ve birden fazla bodrum katı bulunan kapalı otoparklar, toplam alanı 600 m2'den büyük otoparklar,
200’den fazla yatak sayısına sahip olan pansiyon, otel ya da misafirhaneler,
Kullanım alanı 2000 metrekarenin üzerinde olan mağaza, alışveriş merkezleri, eğlence mekanları, toplantı yerleri ve geniş çaplı işletmeler.

Sulu söndürme sistemlerinin 3 aylık yada 6 aylık periyod'lar ile mutlaka bakımlarının yaptırılması gerekmektedir.Yangın alarmı veya acil durumlarda sistemlerin sağlıklı olarak çalışabilmesi için, işletmelerin sulu söndürme sistemlerinin bakımlarını yaptırmaları öncelikle insanların korunması ve sistem koruması açısından daha doğru ve sağlıklı olacaktır. 

Hizmetlerimiz;
Danışmanlık
Projelendirme
Malzeme Temini
Süpervizörlük
Uygulama
Devreye Alma
Kontratlı Bakım

Sistemlerimiz;
Islak Borulu Sprinkler Söndürme Sistemleri
Kuru Borulu Sprinkler Söndürme Sistemleri
Deluge Sprinkler Söndürme Sistemleri
Preaction Sprinkler Söndürme Sistemleri
Watermist (Su Sisi) Söndürme Sistemleri
Su Monitör Söndürme Sistemleri
Yangın Dolap Söndürme Sistemleri
Yangın Hidrant Söndürme Sistemleri
Yangın Pompaları

Sulu Söndürme Sistemlerinin Genellikle Kullanıldığı Alanlar; 
Endüstriyel Tesisler
Fabrikalar
Kimyasal Depolar
Yanıcı ve Parlayıcı Hammadde Depoları 
Enerji Santralleri
Konutlar
Rezidanslar
Alışveriş Merkezleri (AVM)
Hastaneler
Oteller
Okullar
Otoparklar
Sevkiyat Rampaları
Depolar
Müzeler
Uçak ve Helikopter Hangarları
vb. alanlarda uygulama yapılmaktadır.

Yazı kaynağı CFS yangın sistemlerine aittir.

905342792247